Sponsors

Corona protocol

Verscherpte Corona maatregelen

Per 28 september zijn de maatregelen rond Corona verscherpt. Ook voor ons als voetbalvereniging heeft dit verregaande consequenties. Wij vragen dan ook aandacht voor de volgende maatregelen:

De kantine
De kantine is dicht. Dat betekent dicht voor koffie, dicht om te schuilen en er is geen verkoop. Alleen voor essentiële vergaderingen en overleg in kleine groepen worden de ruimtes opengesteld.

Geen publiek

Eer mag bij trainingen en wedstrijden geen publiek meer worden toegelaten.

De jeugd tot en met de JO en MO12
Bij thuiswedstrijden worden 3 ouders als begeleiders + de spelleider toegelaten.
Bij uitwedstrijden zijn alleen de ouders die rijden welkom op de sportparken van de tegenstanders. Dringend verzoek aan ouders van de jonge jeugd om onderling afspraken te maken en bijzonderheden te communiceren met de leiders van het team.

Jeugd vanaf 13 en senioren

Bij deze teams geldt dat alleen de vaste leiders, trainers en verzorgers bij een wedstrijd aanwezig zijn. Bij uitwedstrijden van oudere jeugd ook de ouders die rijden.

Wedstrijdtafel
De wedstrijdtafel is onder de luifel van de oude Bolswardia kantine. Bij slecht weer wordt de oude bestuurskamer van Bolswardia gebruikt.

We roepen alle leden met klem op deze nieuwe maatregelen te respecteren, na te leven en elkaar ook aan te spreken.

Het bestuur

 

Corona Protocol Sc Bolsward

Algemene uitgangspunten:

 • Het protocol is gebaseerd op het protocol van NOC-NSF;
 • Bij klachten: blijf je thuis en laat je testen;
 • Pas hygiëne toe;
 • Houd 1,5 meter afstand van andere personen;
 • Vermijd drukte. Is het te druk, neem dan zelf verantwoordelijkheid en verlaat het
  Bolwerk

Kantine De Treffer:

 • De kantine is alleen geopend als er wedstrijden zijn en op bepaalde trainingsdagen;
 • De ingang van de kantine blijft vooralsnog gewoon de ingang. Je komt binnen zoals
  je gewend bent maar houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot anderen. Geef
  elkaar de ruimte. De deuren in het midden van de Treffer dienen voorlopig als
  uitgang;
 • Bij binnenkomst van de kantine: desinfecteer je handen en volg de markeringen op de vloer. Ben je voornemens om in de kantine plaats te nemen, registreer je dan op het formulier die op de tafels liggen;
 • Betaal “contactloos” (met pin of met mobiele telefoon);
 • Zitten in de kantine is verplicht. Zijn er geen plekken meer? Dan is het maximale
  aantal mensen in de kantine bereikt. Ga dan naar buiten;

Rondom het veld en wedstrijden:

 • Volg de pijlen op het Bolwerk;
 • Er zijn langs de velden voldoende staanplekken, waarbij ook de 1,5 meter in acht moet worden genomen;
 • Wedstrijdbesprekingen bij voorkeur buiten op het veld of op de tribunes;
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie;
 • Leiders moeten voorafgaand aan wedstrijden nagaan of sprake is van klachten in het team/ ouders. Indien sprake is van klachten, moet bepaald worden of de wedstrijd wel kan worden gespeeld;
 • Leiders moeten voorafgaand aan wedstrijden contact opnemen met de tegenstander: is iedereen aldaar gezond;
 • Speel je thuis, dan moet de leider de tegenstander op de hoogte stellen van dit
  protocol;
 • Voor de tegenstanders geldt dat alleen de leiders, trainers en ouders die de spelers
  gebracht hebben, als toeschouwer welkom zijn op ons sportpark;
 • Speel je uit; dan moet de leider contact opnemen met de tegenstander en vragen of we welkom zijn op het complex, met welke specifieke maatregelen moet rekening gehouden worden (zoals: zijn bezoekers wel welkom of alleen de voetballers en leiders? Kleedkamers beschikbaar of thuis omkleden) en dit ook melden aan de eigen spelers/ouders;
 • Vervoer van personen die ouder zijn dan 13 jaar, die niet tot een huishouden
  behoren en samen in een auto zitten, moet met mondkapjes. Dus volwassen dragen
  altijd een mondkapje en spelers vanaf de leeftijd van 13 jaar ook;
 • De kleedkamers zijn tot nader order gesloten voor thuisspelende teams;
 • Zorg derhalve dat de spelers waar mogelijk omgekleed op het sportpark komen;
 • De toiletten zijn wel toegankelijk.

18 jaar en ouder

 • Voor 18 jaar en ouder geldt: tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt: houd er als spelers rekening mee dat wanneer de
  wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen
  spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de
  sportlocatie actief zijn;
 • Toeschouwers zijn bij trainingen niet welkom;
 • Wil je een bespreking houden met je team? Dit kan op doordeweekse dagen door
  een ruimte te reserveren bij de beheerder van de Treffer, Rob van Dillen.

Tenslotte

We staan samen voor een enorme uitdaging. De maatregelen die ons allemaal opgelegd
worden maken het sporten, en genieten van sport er allemaal niet leuker op. De strijd tegen Corona gaan we alleen winnen als iedereen zich aan de regels houdt.

Wees je bewust van het feit dat wanneer het weer slechter wordt, de mogelijkheden om te schuilen op tribunes of in de kantine zeer beperkt kunnen zijn! Is het slecht weer, is het druk, ga dan naar huis.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!