Cookie beleid Sc Bolsward

De website van Sc Bolsward is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Organisatie Voetbalzaken

Organisatie Voetbalzaken


Hierbij een verdere toelichting op de portefeuille Voetbalzaken. In deze structuur is
een viertal rollen onderscheiden, te weten Bestuurslid, Coördinator, Aanspreekpunt en Trainer.

Bestuurslid Voetbalzaken
Het bestuurslid is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille voetbalzaken. Vanuit, naar en binnen het bestuur is het bestuurslid de verbindende factor t.a.v. voetbalzaken. Voetbalzaken is het totaal van alle facetten van “voetbaltechnische zaken” binnen de vereniging, waarbij het bestuurslid 4 coördinatoren aanstuurt. In een frequent overleg met de coördinatoren wordt integraal sturing
gegeven aan zowel het jeugdvoetbal, het seniorenvoetbal als aan alle bijkomende aspecten.
Het bestuurslid Voetbalzaken draagt zorg – samen met de coördinatoren - voor het opstellen van plannen, het monitoren op uitvoering hiervan, en het sturen van de dagelijkse organisatie rondom voetbalzaken. Om de vier jaar wordt daartoe het Beleidsplan Voetbal, Cultuur & Activiteiten (Beleidsplan VCA) bijgesteld, en jaarlijks worden de speerpunten bepaald in een jaarplan.

Het bestuurslid bepaalt - samen met de coördinatoren – op welke wijze de cruciale rollen worden ingevuld. Onder cruciale rollen wordt verstaan alle aanspreekpunten en alle trainers van selectieteams. Overige rollen kunnen worden ingevuld vanuit de verantwoordelijke coördinator. Het bestuurslid betrekt - waar nodig - het bestuur van SC Bolsward.


Het bestuurslid heeft kort samengevat dus de volgende taken:
 - Is eindverantwoordelijk voor het opstellen van het Beleidsplan VCA en de bijstellingen daarop, dit in gezamenlijkheid met het bestuurslid Cultuur & Activiteiten
 - Is eindverantwoordelijk voor functioneren van organisatieschema, zoals bedoeld in het Beleidsplan VCA, en het inpassen van alle rollen
- Is eindverantwoordelijk voor behalen van doelstellingen, en het nastreven van jaarplannen
 - Is eindverantwoordelijk voor aanstelling en beëindiging van trainers met contracten, en informeert hierover tijdig het bestuur
- Zorgt voor adequaat overleg met coördinatoren, en waar nodig met aanspreekpunten in de vereniging.
- Schaalt op naar het bestuur waar nodig, en informeert waar nodig de coördinatoren
 - Behartigt de begroting t.a.v. voetbalzaken, i.s.m. andere portefeuilles in het bestuur.

bal.jpg

Coördinatoren en Aanspreekpunten Voetbalzaken
Om de sturing binnen voetbalzaken mogelijk te maken wordt onderscheid gemaakt tussen coördinatoren en aanspreekpunten. De coördinatoren verzorgen de regie en verbinding richting meerdere aanspreekpunten. De aanspreekpunten zijn op hun beurt weer verantwoordelijk voor een kleiner deel van de portefeuille.

Binnen voetbalzaken zijn vier coördinatoren aangesteld, te weten:
 Coördinator Wedstrijd & Training,
 Coördinator Jeugdvoetbal Onderbouw,
 Coördinator Jeugdvoetbal Bovenbouw,
 Coördinator Seniorenvoetbal.

Een aanspreekpunt verzorgt de coaching naar de trainers. Hij/zij geeft uitleg bij oefenvormen, coacht en adviseert t.a.v. didactische vaardigheden en verzorgt voortgangsgesprekken met de trainers. Ze zijn adviserend naar de coördinatoren t.a.v. het aanstellen van trainers voor de basisteams en prestatieteams.

De aanspreekpunten zijn in de lead bij teamindelingen in een bepaalde leeftijdsgroep, en trekken hierin samen op met trainers (advies) en coördinatoren (eindverantwoordelijk) en de leeftijdcoördinatoren binnen C&A. In het jeugdvoetbal is per leeftijdsgroep een aanspreekpunt aangesteld.

De coördinatoren Jeugdvoetbal
De coördinatoren jeugdvoetbal geven sturing aan de aanspreekpunten, op basis van het Beleidsplan VCA. Hij/zij coördineert het opstellen van documenten die inkleuring geven aan voetbalzaken, zoals trainingsschema, jaarkalender, speerpunten en teamindelingen.

De coördinatoren geven elk sturing aan een aantal aanspreekpunten, welke op hun beurt de verbinding leggen met de trainers. De coördinatoren waarborgen de goede uitvoering van het beleidsplan. De feedback en ervaring nemen ze mee bij het opstellen van jaarplannen, en het herzien van het Beleidsplan VCA.

De coördinatoren zijn eindverantwoordelijk voor aanstellen van trainers en toedeling van spelers naar teams, en trekken hierin samen op met de aanspreekpunten van “voetbal technische zaken” als de leeftijdcoördinatoren van “cultuur en activiteiten”.

Daarnaast is er nog een aantal overige punten waarvoor de coördinator aan de lat staat, hij/zij...:
- Adviseert het bestuurslid waar nodig, en informeert waar nodig de aanspreekpunten
- Initieert bijeenkomsten met aanspreekpunten, individueel en in groepsverband
 - Initieert gewenste opleidingen voor vrijwillige kaderleden (trainers, scheidsrechters, etc)
 - Is eindverantwoordelijk voor de indeling van teams in zijn/haar leeftijdscategorieën (bijv. bovenbouw of onderbouw) voor het nieuwe seizoen, en laat zich hierin adviseren door de aanspreekpunten. Hierin wordt nauw samengewerkt met de leeftijdcoördinator.
 - Is eindverantwoordelijk voor de toedeling van trainers voor prestatieteams jeugd en alle basisteams, mede op advies van de aanspreekpunten.
 - Verzorgt de voordracht van selectietrainers senioren naar bestuur. Zorgt voor tussentijdse monitoring op performance van selectietrainers.
- Initieert en voert overleg met de spelersraad, weet wat er speelt rondom teams
 - Geeft advies bij indelen van jeugdteams in de juiste klassen van de KNVB.
 - Heeft afstemming met aanspreekpunt veldplanning bij de toedeling van trainingstijden
 - Coördineert de kick-off bijeenkomsten voor spelers, ouders en kader aan het begin van het jaar, i.s.m. aanspreekpunten en trainers.

Aanspreekpunten jeugdvoetbal
De aanspreekpunten zijn vervolgens weer de volgende schakel naar de meer inhoudelijke (vrijwilligers)taken binnen de vereniging. Deze inhoudelijk taken zijn vooral de trainers, maar ook bijkomende rollen t.a.v. planning en secretariaat.

De taken van deze aanspreekpunten zijn globaal:
 - Stuurt aan, begeleidt en coacht de trainers in de leeftijdscategorieën. Initieert coachinggesprekken en bijeenkomsten met de trainers, individueel en in groepsverband.
 - Is het eerste aanspreekpunt van (selectie)-jeugdtrainers voor vragen t.a.v. voetbaltechnische zaken. De speelstijl en trainingsmethodiek volgens VTON staat hierbij centraal.
 - Adviseert de coördinator t.a.v. toedeling nieuwe trainers, voor zowel prestatieteams als basisteams. Hij/ zij beoordeelt de kwaliteit van het functioneren van de (selectie)-trainers.
- Begeleidt stagiaires vanuit scholen (zoals CIOS of maatschappelijke stages)
-  Is in de lead t.a.v. de indeling van spelers in de eigen leeftijdsgroep, en neemt het voorstel mee naar breder overleg. Hij/zij laat zich hierin adviseren door de trainers. Hierin wordt nauw samengewerkt met de leeftijdcoördinator.
-  Adviseert bij indelen jeugdteams in de juiste klassen van de KNVB.
 - Neemt deel aan POP-gesprekken, indien trainer/speler dit wenselijk vindt.
-  Is aanwezig bij het frequent overleg met de coördinator. Schaalt op naar en adviseert de coördinator waar nodig, informeert waar nodig de trainers
 - Verzorgt mede de kick-off bijeenkomsten voor spelers, ouders en kader aan het aan begin van het jaar, i.s.m. coördinator en trainers.

______________________________________________________________________________________________
In de organisatiestructuur is de keuze gemaakt om Voetbalzaken en Cultuur aan te sturen vanuit 2 lijnen. Hierdoor worden trainers aangestuurd vanuit “voetbalzaken”, en leiders aangestuurd vanuit “cultuur”. Binnen SC Bolsward hanteert men al geruime tijd enkele begrippen, welke prima passen in de nieuwe organisatiestructuur. Het is goed om ze hier te duiden:
VC = Veldcoach: Binnen het Jeugdvoetbal Onderbouw en Bovenbouw staan de Aanspreekpunten voetbaltechnische zaken, ook wel bekend als veldcoach. Zij verzorgen als aanspreekpunt voornamelijk de rol als coach van de trainers van de teams in hun leeftijdsgroep.
LC = Leeftijdcoördinator: De LC is het eerste aanspreekpunt voor leiders binnen het jeugdvoetbal, toebedeeld per leeftijdsgroep. Hier is aandacht voor alle facetten die niet voetbaltechnisch zijn,vooral gericht op spelers en ouders

______________________________________________________________________________________________

 

Aanspreekpunt Voetbal Minipupillen

Het aanspreekpunt minipupillen draagt zorg voor de sturing van meerdere trainers op deze leeftijdsgroepen. Deze jongste jeugd traint 1x per week, en voor de ouderen in deze leeftijdsgroep wordt spelenderwijs kennis gemaakt met wedstrijdvoetbal. Waar nodig en wenselijk stromen de oudste spelers gedurende het jaar door naar de teams van JO8.

Aanspreekpunten Voetbal JO8, JO9, JO10, JO11 en JO12

Vijf aanspreekpunten die elk zorgdragen voor het coachen van de trainers in een leeftijdsgroep. Binnen de leeftijdsgroepen zijn meerdere teams, vaak ook weer getraind door meerdere trainers.

Aanspreekpunt Jeugdkeepers
Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de jeugdkeepertrainers en zorgt voor indeling van keepers naar leeftijd, niveau en ambitie. Dit zijn alle jeugdkeepers van JO9 t/m JO

Vijf aanspreekpunten die elk zorgdragen voor het coachen van de trainers in een leeftijdsgroep. Binnen de leeftijdsgroepen zijn meerdere teams, vaak ook weer getraind door meerdere trainers.

Zie pag. 17 tot en met 25 in het Beleidsplan met de overige informatie van dit hoofdstuk .

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!