Organisatie SC Bolsward - Sc Bolsward

Sponsors

Organisatie SC Bolsward

Organisatie SC Bolsward

De vereniging is uitgegroeid tot ruim 600 spelende leden in 2022, maar heeft daarnaast ook ruim 200 niet-spelende leden en donateurs. Deze groei heeft ertoe geleidt dat ook in de aansturing van de vereniging aanpassingen dienden te komen. Er werd een denktank ingesteld die ondermeer als opdracht kreeg om hier verdere inkleuring aan te geven, met draagvlak binnen de vereniging.

Het resultaat was een nieuwe organisatiestructuur, een nieuwe portefeuilleverdeling, en logische bijpassende communicatielijnen. De rollen zijn hierbij verdeeld in kleinere – behapbare – stukken, waardoor leden gemakkelijker vrijwilligerstaken kunnen en willen gaan oppakken. In de algemene ledenvergadering van november 2020 is deze structuur al vastgesteld.

De volgende stap werd daarna om verder te groeien naar een voorspelbare organisatie. Rolvastheid en actieve communicatie zijn hierin de leidende principes. De organisatiestructuur van SC Bolsward is hieronder schematisch weergegeven, door middel van de vijf inhoudelijke portefeuilles binnen het bestuur. De bestuursleden geven hierin elk sturing aan hun eigen portefeuille, waarbij ze samen optrekken met hun coördinatoren.

De traditionele rollen van Penningmeester en Secretaris zijn ondergebracht bij resp. het bestuurslid Financiële & Commerciële zaken en het bestuurslid Administratieve zaken & Communicatie. De Voorzittersrol wordt sinds november 2021 vervuld in duo-schap, waarbij voorkomende taken situationeel worden verdeeld.

SCB_organisatiestructuur.png
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!