Sponsors

Openingsverhaal ALV

2 september 2021 18:15


Op 1 september jl. vond in de Treffer een extra Algemene Ledenvergadering plaats waarin Gerrit Teernstra (Voetbal Technische Zaken) en Dytmer Hettinga en Astrid Jorna (duo-voorzitterschap) zijn benoemd. Marius den Otter trad af als voorzitter, hij blijft aan als bestuurslid met ‘Cultuur en Activiteiten’ als aandachtsgebied.

De aftredend voorzitter, Marius den Otter, vertelde bij de opening van deze extra ALV een verhaal (gebaseerd op verhalen van de CROW-indianen, Noord Amerika) waarin opvallend veel vergelijkingen getrokken kunnen worden met de fase waarin ScBolsward zich nu bevindt. Op verzoek van de aanwezigen hieronder een weergave van het verhaal.

Lang geleden, toen de tijd nog niet bestond en de mensen het nog niet voor het zeggen hadden, kwamen de dieren bij elkaar nadat de maan, die moe was omdat zij de hele nacht over de velden had geschenen, in het westen was verdwenen.

Uit alle hoeken van de aarde kwamen de dieren aangelopen, omdat ze voelden dat er iets bijzonders ging gebeuren.

Eekhoorn, die vooruitgesneld was op zoek naar een plek waar iedereen tot zijn recht zou komen, keerde terug met verhalen over vergezichten. Gespannen luisterden de dieren naar de beloftes die de afstand moesten overbruggen.

De jonge merel vroeg: “Maar wie zal ons redden als het ons niet lukt om een eerste stap te zetten, of als de luchten zwart worden door een schaduw boven ons?”

Niemand durfde het aan eerlijk te zijn tegen de jonge vogel, omdat zij allemaal de angst achter de bergen hoorden en hun harten stil werden.

Een mistflard liet haar druppels vallen op het gras.

Stokstaartje ging op zijn achterpoten staan en spitste zijn oren, om goed te luisteren naar wat de  stilte te vertellen had.  

Toen nam Bever het woord.  “Als de dieren die tot nu toe voorop hebben gelopen het aangedurfd hebben ons de weg te wijzen, laten wij dan de moed verzamelen om naast hen te gaan staan.”

Stekelvarken stapte uit de kring naar voren  en toen ook Mol in beweging kwam, stootten andere dieren elkaar aan. In de drukte die ontstond, leek Muis even knel te komen zitten, maar haar iele stem werd gehoord en tot ieders verbazing was het juist Uil die haar de ruimte gaf.

Toen de zon, die zich tot dan toe achter de horizon had verscholen, het gejuich hoorde dat opsteeg nadat iedereen zijn plek had gevonden, kwam zij tevoorschijn en durfde ze steeds hoger te klimmen en schonk zij haar warmte aan de aarde.

Een nieuwe dag begon.

Mooi is dat er binnen de club steeds meer mensen naar voren stappen en naast de al actieve leden komen staan. Er zijn echter nog steeds veel mensen nodig. Door gezamenlijk in beweging te komen worden de taken die gedaan moeten worden ook kleiner.

MdO

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!