Sponsors

Goed nieuws vanuit de denktank: kandidaten voor de openstaande bestuursfuncties!

5 juli 2021 22:00

Bas van der Meulen

Een jaar geleden op 17 juni 2020 was de eerste bijeenkomst van de denktank met het bestuur over de vraag hoe de verbinding tussen SC Bolsward en haar leden zou kunnen worden verbeterd. Een van de opbrengsten is een nieuwe structuur die duidelijkheid schept en het vertrouwen moet geven om gezamenlijk de vereniging te dragen.

Onze ad interim voorzitter Marius den Otter geeft samen met de trekkers van de denktank Astrid Jorna, Dytmer Hettinga en Gerrit Teerenstra een update over de stand van zaken van de uitwerking van de structuur. Daarnaast is er positief nieuws te melden dat de personele invulling van de nieuwe structuur naar wens verloopt inclusief de invulling van de openstaande bestuursfuncties.

Astrid, Dytmer, Gerrit en Marius blikken terug op afgelopen half jaar. Want ondanks de beperkingen door de Corona-maatregelen is de Denktank samen met het bestuur zeer actief aan de slag gegaan met de verdere uitwerking en invulling van de nieuwe structuur voor SC Bolsward. 

Dytmer: “Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV) (red. op op 25 november 2020) is akkoord gegeven op de voorgestelde structuur. Afgelopen maanden zijn wij in gesprek gegaan met alle commissies en vrijwilligers die actief zijn binnen SC Bolsward of zij zich in de nieuwe structuur herkennen”.

Astrid vult aan:  “Hiervoor zijn vier digitale sessies georganiseerd. Daarna zijn er per bestuurs-portefeuille vervolggesprekken geweest met de bestaande commissies en vrijwilligers om zo ook de openstaande functies in de nieuwe structuur zichtbaar te krijgen. Voor de invulling van de openstaande taken en rollen zijn vrijwilligers actief benaderd. Het is fijn om te merken dat we voor de meeste, vooral coördinatoren-functies, goede en enthousiaste kandidaten hebben gevonden!”

Marius: “En dit is geweldig nieuws! In een periode dat de KNVB melding maakt van een tekort van vrijwilligers bij amateurvoetbalclubs, zien wij juist dat door de nieuwe structuur en een betere takenverdeling er mensen opstaan om taken op zich te nemen. Een mooie ontwikkeling! Ook voor de openstaande functies in het bestuur, voorzitter en voor de portefeuille Voetbalzaken hebben wij goede kandidaten gevonden die wij als bestuur graag willen voordragen voor benoeming tijdens een extra ALV op 1 september 2021. Voor de functie van voorzitter stellen Astrid en Dytmer zich gezamenlijk kandidaat voor een gedeeld voorzitterschap.  Gerrit Teerenstra is beschikbaar voor de bestuursfunctie Voetbalzaken!” 

Astrid en Dytmer spreken samen uit: “Wij willen deze functie gezamenlijk en gedeeld invullen omdat er komende tijd nog een grote uitdaging ligt om naast het voorzitterschap ook de structuur van de organisatie verder vorm te geven en in te vullen. De voetbalvereniging SC Bolsward is een grote vereniging die alleen maar samen en met de inzet van velen kan worden gerund. Het lijkt ons mooi om er samen vorm aan te geven omdat we elkaar in de verwachtingen die bij een voorzittersrol horen ook mooi aanvullen.

Ook Gerrit licht zijn kandidatuur op “voetbalzaken” toe:  “Ik zie in deze bestuursrol een plek waar het vooral over voetbal gaat. Daar ligt voor mij de kern van de vereniging, en op die plek wil ik graag mijn bijdrage leveren. Veel zaken gaan goed, maar er is ook nog ruimte voor groei, zowel in de organisatie van de club als in het voetbal. Het moet bij SC Bolsward weer om voetbal en verbinding draaien!”  Dit statement wordt ook door Astrid en Dytmer onderstreept!

Marius tenslotte: “Voor de benoeming van deze kandidaten is er een extra ALV op 1 september. Als er andere leden zijn die zich kandidaat willen stellen voor de vacatures van voorzitter of bestuurslid voor Voetbalzaken dan kunnen die zich melden. Tijdens de ALV zullen de kandidaten voor de vacante bestuursfuncties bij stemming worden benoemd. Alle leden ontvangen voor de extra ALV nog een uitnodiging met de agenda”.

 

Bron: clubblad 't Bolwerk
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!